This is a past event. Registration is closed. View other Norwegian Business Association China events.


Klubb Norge i samarbeid med Ambassaden i Beijing, Generalkonsulatet i Shanghai og Guangzhou feirer vi nasjonaldagen på den 17. Mai fra kl 17.00 . Det blir et digitalt møte med talere fra Norge, Generalkonsul, Barnas tale osv. I tillegg blir det utlodding av flotte premier.


Program


Felles digital feiring


17.00 – 17.05 Åpning av Ambassadør Signe Brudeset med hilsen fra Kongen

17.05 – 17.10 Tale fra Generalkonsul i Shanghai, Lise Nordgaard med hilsen fra utenriksministeren.

17.10 – 17.12 Tale Generalkonsul i Guangzhou, Hege Araldsen

17.12 – 17.20 – Musikkinnslag fra norsk artist

17.20 – 17.25 – Barnas tale, Lars August Johansen -van der Hagen

17.25-17.30 Nasjonalsangen spilles


Klubb Norge Shanghai arrangement fortsetter17.30 – 17.35 innledning av Generalkonsul Lise Nordgaard

17.35 – 18.00 Klubb Norge holder quiz og konkurranse med eget innhold og premier


KLUBB NORGE SHANGHAI SINE MEDLEMMER (INKL EVT BARN SOM DELTAR) MÅ REGISTRERE SEG UNDER FOR Å VÆRE MED I TREKNING AV PREMIER.


Feiringen foregår på norsk.


Lenke til møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY3MDZjMTItNDVlYS00YjY3LWI2MTgtODlkY2U3MTAyYzQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb0f0b4e-4525-4e4b-ba50-1e7775a8fd2e%22%2c%22Oid%22%3a%22113859cd-e813-48bf-92da-4548ca466741%22%7d

Sponsors and Partners

Organizer

Sponsors

Tickets